Samen groeien

Maak Kennis met de Co van Horticoop

Samen

In dit ene woord zit alles waar we bij Horticoop in geloven. Het vormt ons bestaansrecht. Als coöperatieve toeleverancier voelen we ons nu eenmaal verbonden met onze afnemers en toeleveranciers. Sterker nog, we zijn het. ‘Samen’ zit in onze genen. Maar ‘samen’ heeft méér betekenis. Nieuwe principes, gebaseerd op vertrouwde waarden. Niet in de rol van producent en afnemer. Maar als partners in een keten die elkaar vérder helpen. Samen, voor een gezonder perspectief en een beter rendement voor ons allen.

Samen verder kijken dan producten

Horticoop ontwikkelt en biedt kennis, advies, educatie, producten en installaties op het gebied van tuinbouwbenodigdheden, tuinbouwtechniek en teelttechniek. Altijd vanuit een moderne coöperatieve gedachte: met alles wat we doen richten we ons op rendement en continuïteit van onze klanten. Uiteindelijk is dat ook in ons belang. Niet alleen gebaseerd op inkoopvoordeel, maar vanuit de overtuiging dat, als we alle innovatieve kracht en deskundigheid in de keten ontsluiten, er een veel grotere toegevoegde waarde ontstaat. Wij zorgen ervoor dat kennis en ontwikkelingen op het gebied van teelten en techniek gekoppeld en gecombineerd worden. Met effectieve oplossingen op maat voor onze afnemers als resultaat.

De co van Horticoop

De tuinbouw is wat ons allemaal bindt. Wij zetten ons iedere dag in om, samen met onze partners in de keten, kennis en innovaties te ontwikkelen en toepasbaar te maken op vragen en teelten van onze afnemers. Voor producten, technieken en diensten, met een complete wereld van expertise en innovatie erachter. Zo werken we samen aan continuïteit en een beter rendement. In de tuinbouw in het algemeen en van onze afnemers in het bijzonder.

Samen groeien