Raad van Commissarissen en Bestuur

t bestuur van de coöperatie is samengesteld uit zes leden. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Horticoop BV vertegenwoordigt het bestuur CKT Horticoop u.a. Horticoop BV heeft een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC vormt een personele unie met het bestuur. Dat wil zeggen dat alle bestuursleden van CKT Horticoop u.a. ook zitting hebben in de RvC. De RvC wordt volgens statutaire bepalingen uitgebreid met twee externe (niet-leden) commissarissen.

Het bestuur van Horticoop BV wordt gevormd door de directie.

Raad van Commissarissen

Theo Ammerlaan Theo-Jan van Ewijk
Theo Ammerlaan Theo-Jan van Ewijk Ton van Marrewijk Chimwemwe de Gaay Fortman
Voorzitter Vicevoorzitter Externe commissaris Externe commissaris
Berkel en Rodenrijs Ressen Monster Bilthoven
Rick Tesselaar Jan van der Harg jr.
Rick Tesselaar Jan van der Harg jr.  Frits Mostert  Joris Elstgeest
Lid Lid  Lid  Lid
Luttelgeest Bemmel  Nieuwerkerk a/d IJssel  Nieuwe Wetering