Organisatiestructuur

Coöperatie

Horticoop BV is de naam waarin Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop haar tuinbouwgerelateerde bedrijfsactiviteiten heeft ondergebracht. Het gaat om Horticoop BV, Lentse Potgrond BV, Slingerland Potgrond BV en Mardenkro BV. Daarnaast behoort Alflora tot de handelsactiviteiten van de coöperatie. Alflora is een groothandel in bloemisterijbenodigdheden, met vestigingen in Nederland en België. 

In ruim honderd jaar heeft de coöperatie zich ontwikkeld tot een betrouwbare handelspartner in de groenteteelt, sierteelt en bloemisterij. Dat werd beloond met het predikaat Koninklijk, tijdens de viering van het 100-jarig bestaan in 2004.
De coöperatie heeft ruim 850 leden die allemaal een professioneel tuinbouwbedrijf exploiteren.

Heeft u vragen of opmerkingen over de coöperatie, mail dan met: cooperatie@horticoop.nl.

Coöperatieve structuur

De coöperatie heeft een bestuur dat verantwoording aflegt aan de ledenraad. De ledenraad wordt gevormd door 3 sectorcommissies. De drie sectoren zijn potplanten/ boomkwekerij, glasgroenten en snijbloemen.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit zes leden. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Horticoop BV vertegenwoordigt het bestuur CKT Horticoop u.a.   Horticoop BV heeft een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC vormt een personele unie met het bestuur. Dat wil zeggen dat alle bestuursleden van CKT Horticoop u.a. ook zitting hebben in de RvC. De RvC wordt volgens statutaire bepalingen uitgebreid met twee externe (niet-leden) commissarissen.